Değerlerimiz

Güvenilir Olmak
Kuruluşumuzdan bugüne kadar birlikte iş yaptığımız her kişi ve kuruluşun bizim sözümüze itimat etmesi ve bu ilişkileri en iyi şekilde sürdürebilmemizin temelidir “Güvenilir Olmak” ilkesi. Sözlerimiz ve davranışlarımız arasındaki tutarlılık bizim için esastır. Yerine getirebileceğimiz sözler verir, verdiğimiz sözlerin arkasında dururuz. Müşterilerimizin isteklerini en uygun şekilde karşılamak, ihtiyaçlarına en doğru çözümleri sunmak için çabalarız. Açık iletişimi benimseriz. Çalışanlarına kurumsal bir yapıda aile dokunuşlarıyla güven sağlayan bir şirketiz.

Önce Tüketicilerimiz ve Müşterilerimiz!
Tüm birimlerimizle, tüketicilerimizin ve iç ve dış müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve doğru algılar, onların daha iyi bir yaşama yönelik değişen beklentilerini karşılamada çevik, proaktif ve yenilikçi bir yaklaşım içerisinde oluruz.

Dürüstlük
İnsanı ve toplumu önemseyen yaklaşımımız sebebiyle, davranışlarımızın temelini dürüstlük oluşturur. Kurum olarak işimizin her alanında ve tüm ilişkilerimizde dürüstlük ve doğruluk ilkesine göre hareket ederiz. İnandığımız ve kabul ettiğimiz kurum değerlerimizin temelinde yer alan ‘dürüstlük’ ilkesi geçmişten bugüne gelen yolculuğumuzun en önemli rehberidir.

Doğru Analiz
Acil durumlar için “İlk Yardım” projeleri, kökten çözümler için ise “Ameliyat” projeleri üretirsin.

Etik Duruşumuz
Faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada sosyal, politik ve kültürel değerlere saygı gösterir, yasalara, iş etiği kurallarına uygun ve şeffaf davranırız. Dürüstlüğe, açık iletişime ve adaletli yönetime büyük önem veririz.
    “ Projeden montaja kadar mutfak yatırımlarınız için , Steel doğru seçim “

    “ SİZİN İŞİNİZ , BİZİM HAYATIMIZ “